یکشنبه 11 مهر‌ماه سال 1389

یادمان باشد

نوشته شده توسط محسن در ساعت 03:06 ب.ظ

یادمان باشد که : او که زیر سایه ی دیگری راه می رود، خودش سایه ای ندارد.


یادمان باشد که :
هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را.
یادمان باشد که :
زخم نیست آنچه درد می آورد، عفونت است.
یادمان باشد که :
در حرکت همیشه افق های تازه هست.
یادمان باشد که :
دست به کاری نزنم که نتوانم آنرا برای دیگران تعریف کنم.
یادمان باشد که :
آنها که دوستشان می دارم می توانند دوستم نداشته باشند.
یادمان باشد که :
حرف های کهنه از دل کهنه بر می آیند، یادمان باشد که که دلی نو بخریم.
یادمان باشد که :
فرار؛ راه به دخمه ای می برد برای پنهان شدن نه آزادی.
یادمان باشد که :
باور هایم شاید دروغ باشند.
یادمان باشد که :
لبخندم را توى آیینه جا نگذارم.
یادمان باشد که :
آرزوهای انجام نیافته دست زندگی را گرفته اند و او را راه می برند.
یادمان باشد که :
لزومی ندارد همانقدر که تو برای من عزیزی، من هم برایت عزیز باشم.
یادمان باشد که :
محبتی که به دیگری می کنم ارضای نیاز به نمایش گذاشتن مهر خودم نباشد.
یادمان باشد که :
برای دیدن باید نگاه کرد، نه نگاه !
یادمان باشد که :
اندک است تنهایی من در مقایسه با تنهایی خورشید.
یادمان باشد که :
دلخوشی ها هیچکدام ماندگار نیستند.
یادمان باشد که :
تا وقتی اوضاع بدتر نشده ! یعنی همه چیز رو به راه است.
یادمان باشد که :
هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها.
یادمان باشد که :
آرامش جایی فراتر از ما نیست.
یادمان باشد که :
من تنها نیستم ما یک جمعیتیم که تنهائیم.
یادمان باشد که :
برای پاسخ دادن به احمق، باید احمق بود !
یادمان باشد که :
در خسته ترین ثانیه های عمر هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست!
یادمان باشد که :
لازم است گاهی با خودم رو راست تر از این باشم که هستم.
یادمان باشد که :
سهم هیچکس را هیچ کجا نگذاشته اند، هر کسی سهم خودش را می آفریند.
یادمان باشد که :
آن هنگام که از دست دادن عادت می شود، بدست آوردن هم دیگر آرزو نیست.
یادمان باشد که :
پیش ترها چیزهایی برایم مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند.
یادمان باشد که :
آنچه امروز برایم مهم است، فردا نخواهد بود.
یادمان باشد که :
نیازمند کمک اند آنها که منتظر کمکشان نشسته ایم.
یادمان باشد که :
من از این به بعد هستم، نه تا به حال.
یادمان باشد که :
هرگر به تمامی ناامید نمی شوی اگر تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی.
یادمان باشد که :
غیر قابل تحمل وجود ندارد.
یادمان باشد که :
گاهی مجبور است برای راحت کردن خیال دیگران خودش را خوشحال نشان بدهد.
یادمان باشد که :
خوبی آنچه که ندارم اینست که نگران از دست دادن اش نخواهم بود.
یادمان باشد که :
با یک نگاه هم ممکن است بشکنند دل های نازک.
یادمان باشد که :
بجز خاطره ای هیچ نمی ماند.
یادمان باشد که :
وظیفه ی من اینست: حمل باری که خودم هستم تا آخر راه.
یادمان باشد که :
منتظر ِ تنها یک جرقه است، انبار مهمات.
یادمان باشد که :
کار رهگذر عبور است، گاهی بر می گردد، گاهی نه.
یادمان باشد که :
در هر یقینی می توان شک کرد و این تکاپوی خرد است.
یادمان باشد که :
همیشه چند قدم آخر است که سخت ترین قسمت راه است.
یادمان باشد که :
امید، خوشبختانه از دست دادنی نیست.
یادمان باشد که :
به جستجوى راه باشم، نه همراه.
یادمان باشد که :
هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها.
یادمان باشد که :
با یک ایمیل در مورد کسی قضاوت نکنیم! حتی اگر با اون ایمیل مخالف بودیم!

یادمان باشد که ... خاطرمان تنها نماند ...